Istoric & Obiective
History & Objectives

Aici găsiți istoricul nostru, pe scurt, dar și ceea ce ne preocupă în prezent.
You can find here our history and our present-day focus.

Istoric

Asociaţia Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” este o organizaţie non-profit, care continuă activităţile Asociaţiei „Prietenii Muzeelor Minovici”, înfiinţate în 2005 (aceasta a avut ca obiectiv principal schimbarea situaţiei celor două muzee Minovici – de artă populară şi de artă medievală).

Asociația Culturală “Patrimoniu pentru Viitor” poartă de grijă patrimoniul românesc, susținând activ salvarea și conservarea lui.

Credem în viitor pentru că e pus în valoare de trecut.

Ne mândrim cu implicarea în proiecte culturale ce au ca scop punerea pe hartă a patrimoniului românesc material și imaterial.

🇬🇧 below

History

The “Heritage for the Future” Cultural Association is a non-profit organisation, following in the footsteps of the “Friends of the Minovici Museums” Association, established in 2005 (this had as main objective to improve the situation of the two Minovici museums – folk art and medieval art).

The “Heritage for the Future” Cultural Association takes care of the Romanian heritage, actively supporting its preservation.

We believe in the future because it is highlighted by the past.

We are proud of our involvement in cultural projects that aim to map Romania’s tangible and intangible heritage.

Asociația Culturală “Patrimoniu pentru Viitor” își propune:

– Să sprijine prin căi și mijloace diverse, pe plan intern și internațional, cunoașterea patrimoniului cultural românesc material și imaterial și să îl pună în valoare.

– Să promoveze patrimoniul cultural românesc material și imaterial prin crearea de bunuri culturale.

– Să acorde sprijin și vizibilitate muzeelor naționale prin punerea la dispoziție de servicii și resurse, ca extensie a activităților muzeale, doar în acord cu instituția muzeală.

Să susţină asociaţiile culturale mici (colecţii, muzee private) din România, care nu se bucură de recunoaştere instituţională, pornind de la convingerea că acest registru „mic şi mediu” al activităţilor culturale este cel care conferă vitalitatea unei culturi şi poate contribui  la conturarea şi impunerea unei identităţi culturale europene.

Să contribuie la formarea tinerei generaţii şi a opiniei publice în spiritul respectului faţă de patrimoniul naţional.

Să susţină crearea de modele şi metode de educaţie informală precum şi transpunerea lor în sistemul educaţional formal într-un mod inovativ, astfel încât acestea să ajute la cunoaşterea prin descoperire.

Să contribuie prin diferite mijloace de educare la reînnodarea unor tradiţii legate de meserii vechi, pe cale de dispariţie.

Să iniţieze programe şi proiecte culturale pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural  prin intermediul turismului cultural.

🇬🇧 below

The “Heritage for the Future” Cultural Association has the following objectives:

– To promote knowledge about Romania’s tangible and intangible heritage by various means and actions at national and international level, as well as enhance that heritage.

– To promote Romania’s tangible and intangible heritage by creating cultural assets.

– To support national museums and enhance their visibility by providing them with services and resources as an extension of the museum activities, only with the agreement of the museum institution.

– To support Romania’s small cultural associations (collections, private museums), which are not officially recognised, in the conviction that it is this “small and medium” register of cultural activities which gives a culture vitality and can help shape and advance a European cultural identity.

– To contribute to forging a spirit of respect for the national heritage in the young generation and in the public at large.

– To support the creation of models and methods of informal education, as well as to mainstream them in the formal education system in an innovative way, so that they can help students learn by discovery.

– To help revitalise certain traditions related to old occupations that are in danger of disappearing.

– To initiate cultural programmes and projects aimed at enhancing the cultural heritage by means of cultural tourism.

Sponsori & Parteneri

Site-ul nostru folosește cookies cu scopul de a vă îmbunătăți experiența de navigare. Accepă Citește mai mult